Naar een gestroomlijnde informatievoorziening

Implementatie

Wilt u een nieuw softwarepakket in gebruik nemen of een nieuwe werkwijze doorvoeren ter optimalisatie van de informatievoorziening? KWAN begeleidt of verzorgt uw implementaties.

Projectleiding

Heeft u tijdelijk een projectleider nodig die voor u toeziet op het tijdig opleveren van de gewenste veranderingen? Vreemde ogen dwingen, KWAN is onafhankelijk en realiseert uw doelen.

Advies

Heeft u ontevreden gebruikers, kloppen gegevens telkens niet of loopt u een bedrijfsrisico, maar krijgt u de vingers er niet achter? KWAN helpt u de oorzaken vinden en biedt handvatten voor concrete vervolgacties.

Enkele opdrachtgevers