Implementatie

KWAN begeleidt uw implementaties. Of dit nu een nieuw softwarepakket is, een maatwerkmodule, of het invoeren van een nieuwe werkwijze. Door jarenlange implementatie-ervaring kent KWAN de meeste valkuilen. De drie belangrijkste valkuilen:

  1. te ambitieuze projectscope: de doorlooptijd wordt te lang, waardoor de focus verslapt en het project ingehaald wordt door de werkelijkheid van een snel veranderende omgeving;
  2. te weinig draagvlak: wanneer medewerkers en managers onvoldoende betrokken zijn ontstaat weerstand die het project bedreigt;
  3. onvoldoende inzet van de eigen organisatie: de verwachting dat een extern leverancier al het werk komt doen is een ernstige onderschatting van de impact en leidt tot hoge kosten en een haperende ingebruikname.

KWAN helpt u deze en andere valkuilen te voorkomen door tijdig met u de juiste stappen te zetten.

Ervaringen: ERP (AFAS, SAP, Tetra, Scala), recruitmentsoftware, re-integratiesoftware, automotive-software, maatwerksoftware.