Advies

Heeft u het gevoel dat uw informatievoorziening risico’s loopt? Of komen gewenste veranderingen maar niet van de grond? Kloppen de rapportages niet? Moeten er veel handelingen worden verricht om uw administratie op orde te houden?

Vaak wordt dan teveel gefocust op één onderdeel van de informatievoorziening, zodat suboptimale oplossingen ontstaan. Terwijl een integrale aanpak nodig is kijkend naar alle pijlers van de informatievoorziening, hardware-software-organisatie-gegevens, en hun onderlinge samenhang. Pas als de echte oorzaak van een probleem is gevonden kan worden gewerkt aan de oplossing ervan.

Als u vanwege de complexiteit door de bomen het bos niet meer ziet, helpt een goed gesprek al om structuur en prioriteit aan te brengen in de benodigde veranderingen. Als u deze veranderingen niet zelf kunt realiseren dan brengen wij u desgewenst in contact met de juiste partijen.

Dus schroom niet om eens te bellen. Het eerste gesprek is gratis. En jawel, het wordt ook netjes en leesbaar voor u opgeschreven, maar wel kort en bondig.

Diensten: probleeminventarisatie, procesoptimalisatie, informatiestrategie, functioneel beheer, softwareselectie.