Projectleiding

Voor een tijdige projectoplevering is een onafhankelijk projectleider een groot voordeel. Immers, minder last van heilige huisjes, hiërarchische verhoudingen of loyaliteitsproblemen. En misschien nog wel het grootste voordeel: een onafhankelijk projectleider wordt niet vertraagd door de waan van de dag.

Samen met u bepalen we haalbare doelen. Haalbaar betekent dat het wel moet kúnnen. Dat is iets anders dan dat het tóch moet kunnen….

Elk project kent zijn eigen randvoorwaarden. Wordt daar niet aan voldaan, dan levert dat problemen op binnen het project en ontstaat er onwenselijke druk om het toch te doen slagen. Meestal is dat tijdsdruk, maar soms ook financiële druk. Het tekort aan tijd of geld wordt altijd pas tegen het eind van het project zichtbaar. Juist dán is er speling nodig in plaats van extra spanning.

Waarom niet eerst die randvoorwaarden optimaliseren: voorkomen is beter dan genezen. Laten we reëel naar uw projecten kijken en dan aan de slag!

Diensten: testcoördinatie, implementaties.